Caset

Case Säästöpankki Optia - Säästöpankissa työstettiin uutta myyntistrategiaa ja toteutettiin päivän mittainen tapahtuma, johon osallistui koko Optian henkilökunta ylintä johtoa myöten. Tilaisuutta valmisteltiin kartoittamalla kokonaistilanne kyselyillä ja haastatteluilla. Businessteatterin konsulttiosaamisen avulla onnistutaan tavoittamaan strategian toteuttamisen kannalta olennaiset kapeikot. Räätälöity ryhmätöitä sisältävä »
Työhyvinvoinnin kehittäminen - ”Vuoden 2011 alussa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa käynnistet­tiin laajapohjainen pilottihanke, jossa tarkoituksena oli vahvistaa työhyvinvointitoimintaa yksikkötasolla ja kehittää malli, jolla tämä olisi toteutettavissa. Tämän esitteen tarkoitus on esitellä hankkeesta syntynyt asiantuntijaorganisaation työhyvinvoinnin toimintamalli sekä prosessi, jota kautta »
Case K-talouspalvelukeskus - Työyhteisön pelisäännöt ja vuorovaikutustaidot ovat olleet johtavia teemoja koko henkilökuntamme vuosittaisessa yhteisessä koulutuspäivässä viime vuosina. Viime vuoden toukokuussa paneuduimme asiaan ennakkoluulottomasti yhdessä Businessteatterin kanssa. Yhden iltapäivän verran kestänyt tilaisuus poikkesi selvästi perinteisestä koulutustilaisuudesta. Rehellisesti sanoen oli hieman »
Case Microsoft - ”Keskeinen tekijä kaiken muutoksen läpiviemisessä on ihminen ja kommunikoinnin kyvykkyys”, sanoo Microsoftin Suomen toimitusjohtaja Ari Rahkonen. Se oli Microsoftin lähtöoletus, kun yritys lähti kehittämään esimiestyöskentelyään. Kumppaniksi kehitystyöhön valittiin tietenkin Businessteatteri. Microsoftin liiketoiminta on isossa muutoksessa. Heidän toimitusjohtajansa »